Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

contact

Manager proiect: Conf. univ. dr. Gabriela Bologa
decan@yahoo.com
www.etichub.ro

 

 

Centrul de informare, consiliere şi orientare în
carieră al Universităţii AGORA (CIOCC)
0259 427398; 0259 472513

 

 

Etic - Cariere de impact social