Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Match

MATCH – TÂRG online de practică - actualizare

Targurile online de practică sunt evenimente care se deruleaza pentru o anumită perioadă de timp limitată care va fi stabilită și anuntată tuturor studenților.

Mecanismul de alocare a locurilor la practică este un mecanism ETIC, transparent, care simulează angajarea reală, respectând cerințele proiectului și rigorile specializării. 

A. MECANISMUL DE ALOCARE A LOCURILOR LA PRACTICĂ:

- Studenții ordoneaza lista de proiecte/optiuni de practică/angajatori conform specializării lor – pot cere ajutorul coordonatorilor de practică sau a supervizorilor pe forumul de practică a platformei www.etichub.ro

- Angajatorii (experții desemnați) acceptă aplicații/ selectează dintre studenții care aplică la ei, in funcție de CV/ de scrisoarea de intenție încarcata de studenti in profilul lor de pe platforma. Profilele  pot fi vazute de angajatori. Studenții selectati sunt repartizați direct

- Pentru restul studenților, în ordinea mediilor, iar la aceeași medie în ordinea aplicării (dată, oră), se validează automat prima opțiune disponibilă din lista opțiunilor personale 

- Daca studenții nu au o opțiune (sau nu au cont activ) coordonatorii de practică fac repartiția finală pe locurile rămase libere 

B. CALENDAR  TÂRGURI DE PRACTICĂ ONLINE :  

a.  Match I: ”MASTER PSIHOLOGIE UBB – TÂRG DE PRACTICĂ” - prelungit datorită unor nesincronizări

  1. 2 nov 8 AM - 18 nov 8 AM - masteranzii psihologie UBB aplica la angajatori - sub indrumarea supervizorilor de  practica
  2. 18 nov 8 AM - 20 nov  8 AM - angajatorii acceptă aplicații sub indrumarea expertului coordonator practica psihologie UBB
  3. 20 nov 8 AM - 22 nov 8 AM - coordonatorul practica psihologie finalizeaza repartizarea pentru acei masteranzi psihologie care nu au o optiune – apar listele de repartizare

 b. Match II: ”ETIC-TÂRG DE PRACTICĂ” pentru studenti si masteranzi Oradea

  1. 26 nov ora 18 - 3 dec ora 8 - studenții aplica la angajatori daca doresc sa isi exprime optiunea
  2. 3 dec ora 8 -5 dec ora 14 - angajatorii acceptă aplicații
  3. Apare lista studenti selectati de angajatori în 5 dec ~ ora 16
  4. Apare lista studenti repartizati automat în 5 dec ~ora 18
  5. In  continuare expertii coordonatori de practica  finalizeaza repartizarea pentru acei studenti care nu au o optiune– apar listele de repartizare la practică in zilele imediat urmatoare